אלבום
 


נמשך איסוף התמונות.

מי שברשותם צילומים מאירועים שהתקיימו בעבר או תמונות משפחתיות שצולמו בכפר, מוזמנים להביאם למחלבה לסריקה ולהצבה באתר. הולך ומוקם באתר פרק "נחלות ומשפחות" אשר דרכו יהיה ניתן ללמוד על ההיסטוריה של המשקים, ועל המשפחות שגרו בהם בשנים עברו. לפרק פנורמות מוזמנים הצלמים שביניכם  לשלוח צילומי פנורמה לפרסום, להנאת הגולשים.

#systemdatelong#


Powered by Artvision | Truppo Websites