היסטוריה וגיאוגרפיה 

 

לאחר שנקבע שמו של הישוב, כפר אז"ר היה לשומר זכרו ומורשתו של אז"ר. בית העם אשר נבנה למרגלות מגדל המים נקרא "בית אז"ר", במסגרת חגיגות העשור ליסוד המושב, בשנת 1942, רשמו חברי הכפר את אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' בספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל.

במשך שנים לאחר מותו ציינו בכפר את יום השנה לפטירתו בטקס צנוע אליו הוזמנו, חברי הכפר, נציגים של אגודת הסופרים, הסתדרות המורים, הועד הפועל ומוקירי זכרו. 

 

ביום השנה למותו של אז"ר

(מתוך העיתון 24.4.46)

לקול צילצול הפעמון של כפר אז"ר התכנסו אתמול אנשי הכפר וילדיהם, לבושי חג, אל החורשה המצילה שליד הבריכה, להתייחד עם זכרו של הסופר, המורה ואיש הסתדרות העובדים - אז"ר. אתם - משלחות מטעם אגודת הסופרים, הסתדרות המורים, הועד הפועל של ההסתדרות, בני משפחת אז"ר ואורחים רבים.

הפותח, ז. מסחרי מכפר אז"ר, העלה את זכר היהודי הגדול והאדם לתפארת ששפע חיבה וסלחנות לכל. בשם הועה"פ של ההיסתדרות העלה א. בנארי את זכרו של אז"ר. נ. גרינבלאט, שדיבר בשם אגודת הסופרים שרטט את דמותו הסיפרותית של אז"ר כשליח דבר האדם, סבלו ולבטיו אשר הפאתוס הסוציאלי התמזג בכתביו עם הפאתוס הלאומי, מתוך הכרה שאין גאולת העם אלא בחיי צדק ואין צדק אלא בעבודה ולפיכך נתן אז"ר את ידו לפועל. יוחנן מהנוער העובד סיפר זיכרונות מאז"ר האהוב הקרוב, המדריך ובעל החרוז הראשון של הנוער העובד. "הנוער יאהב את אז"ר ויזכור אותו תמיד".

בדומיה כבושה התפזרו אט אט הנאספים.

לפני האזכרה סיירו האורחים במקום הבניין ההולך ומוקם על שטח של חמישה דונם ובו ירוכזו כל מוסדות הכפר. יוקם אולם ציבורי גדול לחמש מאות איש, ספריה ותערוכה תמידית של כתבי אז"ר וכל מה שנכתב עליו. הבניין ישמש את כל הסביבה. הבניינים יעלו כ- 10 אלפים לירות. במחצית מהסכום משתתפים בני הכפר והיתר - ממוסדות, מאישים ומוקירי שמו.

 

הסיפור מאחורי השם

אנשי דור המייסדים הגיעו משני ארגוני פועלים. תחילה, בסוף שנת 1932, הגיעו אנשי ארגון "מעש" ובתחילת שנת 1935 הגיעו חברי ארגון "ברנר".

כשהגיעו ה"ברנרים" והצטרפו לחברים מאירגון "מעש", נוצרה בעייה: כיצד יקרא לישוב ששני ארגונים אוחזים בשמם ולא מוותרים.

בטרם הגיעו חברי ארגון "ברנר", עלו מספר רעיונות לקביעת שמו של הישוב החדש. אחד מהם היה "כפר דיבשון", על שמו של הנחל האכזב החוצה לרוחבו את הכפר, אחד היובלים של נחל המוסררה, ושמו במפות המנדטוריות "ואדי אל אסל" או נחל דבש, שם זה ניתן לו בגלל הבוסתנים שלאורכו ששפעו פירות צבר, רימון ותאנה.

נמצאה פשרה, שם הישוב נקבע כ"כפר אז"ר". בשנת 1935 הגיע לגבורות המורה והסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'.

 

 

אז"ר שהיה מקורב לתנועת העבודה, מהוגי ומקימי הסתדות העובדים ונשא את פנקס החבר מספר 1, התכבד בקריאת הישוב על שמו. אבל כאן צצה בעייה - למרות שאז"ר היה מקובל על שני האירגונים היה צורך באישור הקונגרס הציוני, לקרוא לישוב על שמו של אדם בעודו בחיים. בקונגרס הציוני הי"ט שהתכנס בלוצרן שבשוויץ ישבה ועדת ההיתיישבות ודנה בבקשה.

ניתן אישור, שהופיע גם בקובץ החלטות הועדה, ושמו של הישוב נקבע כ"כפר אז"ר"

#systemdatelong#


Powered by Artvision | Truppo Websites