כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

עדנה
חניתאי
אליגון
חניתאי ועדנה
אביבה
יעקב
אלינג
יעקב ואביבה
דפנה
חגי
אלסטר
חגי ודפנה
אהובה
גרשון
אתר (אלתרמן)
גרשון ואהובה
נילי
איתן
בוקצ'ין
איתן ונילי
דורה
דן
גווילי
דן ודורה
רותי
יעקב
הדר
יעקב ורותי
ציפי
אמנון
וולף
אמנון וציפי
צביה, ציקי
רפי
ולדן
רפי וצביה, ציקי
ורד
גדי
טילבור
גדי וורד
חסידה
אורי
יעקובי
אורי וחסידה
דבורה
גדעון
לוטן
גדעון ודבורה
טלילה
אמיק
לונדון
אמיק וטלילה
אירית
אברהם
ליפסון
אברהם ואירית
אירית
אברהם
ליפסון
אברהם ואירית
בלהה
נתן
למפרט
נתן ובלהה
מאירה
עוזי
מאירי
עוזי ומאירה
שולה
רענן
מגידוב
רענן ושולה
צופיה
ערן
סגל
ערן וצופיה
מרגו
איציק
עיון
איציק ומרגו
פראנסין
יהודה
עפרון
יהודה ופראנסין
רחל
אברהם
פולקובסקי
אברהם ורחל
רחל
אברהם
פולקובסקי
אברהם ורחל
לאה
עמוס
פייגין
עמוס ולאה
שולה
אליעזר
פרידמן
אליעזר ושולה
אביבה
קיקו
קנטי
קיקו ואביבה
זיוה
צביקה
קפלן
צביקה וזיוה
חנה
ארנון
קרונזון
ארנון וחנה
טובה
מוישיק
קרמר
מוישיק וטובה
אליס
בן ציון (בנצי)
רובינפלד
בן ציון (בנצי) ואליס
אליס
בנצי
רובינפלד
בנצי ואליס
חנה'לה
זלמן
שוורץ
זלמן וחנה'לה
מיכל
עודד
שולמן
עודד ומיכל
אופירה
אליעזר
שחר
אליעזר ואופירה