כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אוליצקי - ארז וגלית |

ארז אוליצקי

אבא אילן

אמא דרורה

ארז

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
גלית

אבא

אמא

גלית

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900