כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אוליצקי - אילן ודרורה |

אילן אוליצקי

אבא משה

אמא שרה

אילן

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
דרורה

אבא

אמא

דרורה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900