כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אהרונובסקי - אריה וסוניה |

אריה אהרונובסקי

אבא

אמא

אריה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
סוניה

אבא

אמא

סוניה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900