כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ליפסון - מתתיהו ושושנה | משק 14

מתתיהו ליפסון

אבא חיים

אמא לאה

מתתיהו

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: רוסיה הלבנה
עיר לידה: ריגה
תאריך עליה: 05/01/1900
שושנה קליר

אבא מרדכי

אמא רחל

שושנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: רוסיה הלבנה
עיר לידה: וולקוביסק
תאריך עליה: 05/01/1900