כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ברנר - יעקב | משק 27

יעקב ברנר

אבא

אמא

יעקב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900

אבא

אמא

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900