כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת הורוביץ - אברהם ובתיה | משק 44

אברהם הורוביץ

אבא

אמא

אברהם

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
בתיה

אבא

אמא

בתיה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900