כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת טננבאום - יהודה ורחל | משק 48

יהודה טננבאום

אבא

אמא

יהודה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900