כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ריבק - פסח | משק 48

פסח ריבק

אבא

אמא

פסח

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900

אבא

אמא

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900