כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גולדשטיין - יחזקאל וצילה | משק 49

יחזקאל גולדשטיין

אבא

אמא

יחזקאל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
צילה

אבא

אמא

צילה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900