כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''ר - יצירות ותרגומים

אינקוויזיציה
רשימה היסטורית - תל-אביב

דפוס קואופרטיבי "אחדות", תר"ץ
אגריפוס הראשון
ציור הסטורי - ורשה

תושיה, תרנ"ז מעט’ תרע"ג ‬
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ
תולדות חייו כתובות בידי עצמו, עם תמונתו - ורשה

תושיה, תרס"ז
איסלאם
מהותו, מקורו והתפתחותו - תל אביב

אגודת הסופרים, תרפ"ז
באפס תקווה
ספור. ורשה

דפוס האחים שולדברג, תרנ"ב
‬בימי חמלניצקי
ציורים הסטוריים - קרקוב

מוריה, תרס"ז
במסילה
רשימות וסיפורים - תל אביב

דפוס אחדות, תרצ"א
בת העשיר
ספור - ורשה

תושיה, תרנ"ט 1898
הגליל העליון
מעובד ממקורות שונים ונמסר בתור רשמי מסע - ירושלים 

דפוס פרומקין, תרס"ט
דרך הרוח
תל אביב

דביר, תרפ"ט
הפטרה
ספורים, מאמרים ורשימות -‫ תל אביב

דפוס קואופרטיבי אחדות, תרפ"ה-תרפ"ח
הרהורים
על חיי עולם וחיי שעה - תל אביב

דפוס אחדות, תרפ"ז
חג היובל
בטלה הגזרה - תל אביב

דביר, תרפ"ט
חטאת הצבור
ספור - ורשה

דפוס שולדברג, תרנ"ז - 1896
חיי ליב ניקולייביץ טולסטוי
תל אביב

דפוס אחדות, תרפ"ד
יוסף חיים ברנר
חייו ואישיתו הספרותית - יפו

אחדות העבודה, תרפ"ב

ז'אן ז'אק רוסו
חייו, ספריו ודעותיו - ורשה

תושיה, תרנ"ט
כתבי א"ז רבינוביץ
‬קרקוב

דפוס פישר, תרס"ה-תרפ"ב
כתבים מקובצים
תל אביב

דפוס ספר, תרצ"ד - תרצ"ו
מבחר ספורים
תל אביב

עם עובד, תש"ד
מעולם היצירה
ספור - ירושלים

דפוס אחדות, תרע"א

נטיעים
תולדות הספרות העברית לבני הנעורים - ורשה

תושיה, תרס"ז
על הפרק

ספור - ורשה

דפוס א' גינז, תרמ"ח - 1887
צללי העבר
תמונות וציורים - פיטרקוב

דפוס ש’ בלכטווסקי, תר"ס
שכר ועונש בחינוך
 ירושלים

דפוס אחדות, תרע"א
שלומים
 אגדה. ‬אודסה

דפוס בילינסון, תרנ"ד
שולחן ערוך לילדים
שני חלקים:

א. מצות שבין אדם למקום, ב. מצות שבין אדם לחברו - ניו יורק

סטאר היברו-בוק קאמפ’, תרפ"ז
שמחת תורה
ציור - אודסה

דפוס דובנא, תרנ"ז 
תולדות היהודים בארץ ישראל
 ‬מהאלף השלישי עד האלף החמישי, תרע"ד - יפו

 דפוס איתן ושושני, תרפ"א
תולדות הספרות העברית לבני הנעורים
בהשתתפות מערכת מוריה - אודסה 

(חלק ראשון: תנ"ך, ספרים גנוזים וחצונים, הספרות החילנית) - ירושלים מוריה, תרס"ו - תר"ע
תולדות הפדגוגיה
מימי קדם עד תקופתנו - ס"ט פטרבורג

חמו"ל, 1913
תולדות ישראל

היסטוריה מצויירת לילדי ישראל - ורשה

תושיה, תרע"א - תרע"ד
תולדות עם ישראל
אודיסה

מרכז, תרע"ז