כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''ר - תולדות חיים

 

אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' - אז"ר

נולד ביום כ"ד בשבט, תרי"ד, 24.1.1854, בעיירה לאדי שבפלך מוהילוב שברוסיה הלבנה, כיום בלארוס. עיירה זו הייתה ידועה כמרכז ליהדות חב"ד.

אלכסנדר גדל בבית יהודי דל, לאב שעסק ברוכלות וחונך על ברכי המסורת היהודית . השפה שדוברה בבית הייתה אידיש ואת השפה הרוסית רכש בגיל מאוחר יותר. בצעירותו עבד בפרנסות שונות ובכללם בהוראה במקומות שונים ברוסיה.

אז"ר נבחר לציר לקונגרס הציוני הראשון בשנת 1897. בשנת 1906 עלה ארצה והוא בן 52. בתחילת דרכו עבד אלכסנדר  לסירוגין בהוראה ובספרנות (בספרית "שער ציון" בתל אביב). בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה בין המגורשים מיפו ותל אביב, עבר לצפת ושימש שם כמורה.

עוד בהיותו ברוסיה החל להביע את דעותיו בעיתונות היהודית ברוסיה, בעיקר בשפה הרוסית ומעט באידיש. עם עלייתו לארץ עבר לכתיבה בשפה העברית.

אז"ר התקרב לאנשי תנועת העבודה, שם מצא את מקומו, היה ממייסדי מפלגת אחדות העבודה ואחר כך מפא"י והיה לדמות בולטת בין ציבור הפועלים בארץ ישראל. אז"ר נמנה עם מכונני ההסתדרות הכללית ובהיותו בגיל 75 היה לבעל פנקס החבר מס' 1. במהלך חייו קשר אז"ר קשרים עם כל חוגי הציבור בארץ והתפרסם בקשריו עם הרב קוק, רבה הראשי של ארץ ישראל.

אז"ר הלך לעולמו ביום כ"ח באלול תש"ה, 6.9.1945, והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הישן בתל אביב הסמוך לבית בו התגורר. 

 ב -17.2.1934   האסיפה הכללית בכפר אז"ר מקבלת ברצון לקרוא את השם למושב, כפר אז"ר .     (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'). חתומים המזכירים ש. שילוני, י.פייגין יושב ראש מ.צ'רקסקי 

(מתוך פרוטוקול האסיפה)