כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ