כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

היסטוריה וגיאוגרפיה - הארגונים

ארגון מעש 

ארגון "חרות" התארגן ל"התיישבות שיתופית באיזור המטעים" במסגרת "התיישבות האלף". איזור המטעים ממוקם בין "קובבה" (כפר ערבי באיזור רחובות), לבין "זמרין" (כפר ערבי באיזור זיכרון יעקב) - איזור המתאים לגידול תפוחי-זהב. 


ארגון ברנר 

כיבוש העבודה בפרדסים היתה המשימה שעמדה בפני בני הישוב היהודי בסוף שנות העשרים. שטחי פרדס רחבים הקיפו את פתח תקוה, אם המושבות, שם מצאו רבים את פרנסתם.

העבודה בפרדסים היתה מפרכת, עשר שעות עבודה ביום ושכר דל היו מנת חלקם של הפועלים. הגברים עסקו בעיקר בעבודה בטוריה, בהכנת "צלחות" לעצים ותעלות השקייה, הנשים עסקו, בתקופת הקטיף, במלאכת האריזה.

בלילות הקיץ היו הפועלים ישנים תחת כיפת השמים ובלילות החורף הקרים, הצטופפו באהלים שנטו על הגבעות שסביב הפרדסים.

חזונם של הפועלים היה לחיות חיי חקלאות, להתיישב בנחלה כפרית ולהקים משק.

מבין הפועלים בפרדסי פתח תקוה התארגנו מספר קבוצות שהציבו לעצמם מטרה לרכוש קרקע ולעלות להתיישבות. הידועות שביניהן היו: קבוצת אחווה, קבוצת הכיבוש, קבוצת עין חרוד, קבוצת מעבר פלוגת פתח תקוה, ארגון סירקין וארגון דרור.

חברי ארגון דרור הקימו קרן לרכישת קרקע. לאחר שנצבר סכום ראוי הפקידו אותו בידי הקרן הקיימת ובקשו שתרכוש עבורם שטח להקמת ישוב. ואמנם, הקרן הקיימת רכשה עבור האירגון את אדמות "אל-חרם" שליד הרצליה. משהו השתבש בתהליך העלייה על הקרקע, כספם של החברים הושב להם, הארגון עבר משבר קשה, חברים נטשו והצטרפו לאירגונים אחרים וחלקם, מאוכזבים, המשיכו בעבודתם כפועלים בפרדסי המושבה. 

ארגון דרור עמד לפני פירוק. באותה עת חווה משבר דומה, ארגון נוסף בשם אירגון ברנר, שחבריו עבדו בפרדסי רחובות. כדי להציל את שני הארגונים קישר ביניהם המרכז החקלאי ולארגון המאוחד אימצו את השם "ארגון ברנר". נסיון לעלות להתיישבות בשיתוף ארגון פועלי חדרה נכשל משום סירובם של חבריו לקלוט לתוכם את ארגון ברנר. שוב חזר הסיפור - חברי הארגון קבלו בחזרה את כספם ושוב גל עזיבה צימצם את השורות. עשרים וחמש המשפחות שנותרו, שבו והפקידו את כספם בידו הקרן הקיימת וזו הצליחה לרכוש עבורם שטח אדמה מאדמות יהוד וכפר אנא. ארגון ברנר ביקש להתאחד, אך נדחה על ידי ארגון "היובל", שחבריו היוו חלק ממייסדי "הדרגה", היא כפר מע"ש.

ארגון מע"ש אשר עלה להתיישבות על גבעה בלב בקעת אונו הסכים לאיחוד עם ארגון ברנר ושני הארגונים מהווים את המושב כפר אז"ר.

הקבוצות שהרכיבו את ארגון מעש:

"המפלס" - הקבוצה לעיבוד חקלאי

אליעזר והדסה ליברמן

אביגדור פבזנר

מוניה וורדה (רייזלה) ליפובצקי

שלום הלפרין

ישראל צ'רנוצקי

"האחים" - הזפתים

צימרמן

האחים ביברמן

יחיאל ברנדווין

"הגמל-מכורה" - "גמלצ'יקים" מובילי זיפזיף

דוד שריבקר

שלמה ודורה מזור

נחום פולקובסקי

חברי "גדוד העבודה" - עבדו במקצועות הבנייה והסלילה בנהריים ובכביש טבריה-צמח

דוד ורבקה וולף

שלמה פרלמן

אסתר אפשטיין-כהן

אברהם ואסתר כהן

משה צ'רקסקי

דוד לינק

 יונה וזהבה קרמר

משה גולובוב

יעקב ויהודית זסלבסקי

יוסף ושרה רובינשטיין

יעקב ברנר

בודדים

אליהו ורוחמה זלינגר- הסוכנות היהודית

וקס

משה חיניץ'

וולדבסקי - חברת דלק

שאול ומרים אלתרמן

 קלמן וטובה ברלב - עתון "דבר"

אשר וצפורה בוקצין - חברת החשמל

יצחק ופסיה אבנר

אוליצקי ישראל - מתל-עדשים

עמנואל ועליזה אליגון

משה ופרידה אלתר

אליהו וטניה פרפל

תנחום מקובר

יעקב וחנה פייגין - "האורז" פתח-תקוה

נחמיה וציפורה פייגין - "האורז" פתח-תקוה

משה ואלה קרביוב

דב יצהר - "אחוד רגב"

מנס - מבי"ס כדורי

שמואל ואהובה רודיטי - שומר

שלמה וזינה מיאסניק

ישראל שטרנשוס - עובד ציבור

סיליקט - חברה ללבנים

שמעון וחסיה שילוני

חיים וציפורה בטמן

משה ושרה גולקו 

עובדי בנין וסולל בונה בתל-אביב

יהודה ורחל טננבוים

אהרון ורעיה ווזניצה

 יצחק יעקבי

סתתי אבן מירושלים

אריה ושרה שניידר

אברהם וצילה נהוראי

 

הקבוצות שהרכיבו את ארגון ברנר

יעקב ומלכה פרלרוזן

מתיתיהו ושושנה ליפסון

איסר ואסתר רוזן

גיאורג ורוחמה דרוקר

מיכאל ושרה יבקובסקי

יעקב וחנה ליפשיץ

אברהם ורחל לונדון

חיים ורינה אברמסון

מרדכי והלנה אפשטיין

צבי ואסתר דימנט

בנימין וחנה בליימן

ישראל ומרים שפירא

זלמן ולאה מסחרי

אברהם וסוניה רייכנברג

צבי ושולמית קרונזון 

ישראל וחנה כהן

יחיאל ויהודית לנדוי

אריה סוניה אהרונובסקי

משה ומרים סידליק

משה ונחמה רוזנסל

זאב וחביבה רטיג

אברהם ופנינה קפלן