כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

היסטוריה וגיאוגרפיה - מפעלים חקלאיים


התלם הראשון באדמת הכפר, בסוף חודש דצמבר 1932 קבע לדורות את תאריך עליית הראשונים על הקרקע. מאז מציינים חברי הכפר כל עשור את העלייה על הקרקע ותחילתה של הפעילות המשקית.

בשנים הראשונות גודל חלקת האדמה אשר עמדה לרשות כל נחלה היה 12 דונם. כ-4 דונם לחלקת המגורים ומבני המשק ו-8 דונם חלקה נוספת לגידול ירקות, מטע או גידולי מספוא.

בין גידולי גן הירק היה גידול תות השדה מהראשונים בענפי המשק בישוב החדש וזכה במהירה לשבחים ולפרסים.