כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

החלו עבודות חפירה להטמנת צינורות מערכת הביוב

ברחובות העצמאות וההגנה החלו עבודות החפירה.