כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

אסיפה כללית - יום רביעי 3.7.2013

‏‏19/6/2013

לכב'

חברי האגודה

כפר אז"ר

הזמנה                                                                                                                       

ביום רביעי,3/7/2013 בשעה 19:00 תתקיים אסיפה כללית בבית יד לבנים בכפר אז"ר.

סדר יום:

בחירת יו"ר ומזכיר

קבלת משפחת רחל ורוני יהלום לחברי אגודה קוני משק מזור.

דו"ח שוטף מדיוני הוועד

אם בשעה שצוינה לעיל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה, תדחה פתיחת האסיפה הכללית לאותו יום בשעה 20:00, ואז כל מספר חברים יהיה מניין חוקי לקיום האסיפה.

בכבוד רב,
                                                                                                                                               

                                                                                                                                ועד האגודה

כפר אז"ר

מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ