כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

כנס בסמינר אפעל בנושא פיצול נחלות במושבים