כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

הישג חסר תקדים

הישג חסר תקדים להתיישבות הותיקה בהסדר פיצוי בגין הפקעת קרקע

יום שני 20 אוגוסט 2012


הישג חסר תקדים להתיישבות הותיקה בהסדר פיצוי בגין הפקעת קרקע

בית המשפט העליון נתן היום תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין המושבים חרות וכפר הס שיוצגו על ידי עורכי הדין עופר נועם, שאול ראובני וערן בן עזרא לבין ממ"י, לפיו יקבל כל אחד מהמושבים פיצוי שיא בסכום של 170,000 ש"ח בצירוף מע"מ בגין כל דונם שהופקע ע"י ממ"י לפרויקט מגורים, וזאת בגין הכרה בהשקעותיהם ההיסטוריות והשתתפותם של המושבים ברכישת הקרקע. סכום זה גבוה פי חמישה מהסכום המקובל בממ"י, והוא נקבע לאחר מערכה משפטית עיקשת שניהלו שני מושבים במשך למעלה מארבע שנים.

פסק הדין של בית המשפט העליון מהווה פריצת דרך במאבקה של ההתיישבות הותיקה, שכן לראשונה היה מוכן ממ"י להכיר ואף לפצות את המושבים על זכויותיהם ההיסטוריות והשתתפותם ברכישת הקרקע, בעת הפקעת המקרקעין.

ראשיתה של פרשה זו בשנת 1958 עת השקיעו חברי המושבים את עיקר עלות רכישת קרקע שנועדה לנטיעת פרדסים. בתמימות רבה שאפיינה את התקופה העבירו המושבים את הבעלות בפרדסים לקרן הקיימת לישראל מתוך אידיאולוגיה כי זו תשמור עבורם על הקרקע ותמנע סיפסור בקרקע.

אלא שבשנות התשעים יזם המנהל את שינוי ייעודם של הפרדסים לשכונת מגורים ואף חתם עם המושבים על הסדר לפי החלטה 727 המזכה את המושבים בפיצוי של 27% מערך הקרקע. לדאבונם של המושבים החלטה 727 בוטלה בשנת 2002 ע"י בג"צ הקרקעות, ברם המנהל לא ויתר על הפרדס והציע למושבים לקבל פיצוי בהתאם להחלטות החדשות בסך של כ 30,000 ₪ וזאת בהתעלם משווי הקרקע לאחר שינוי היעוד ובהתעלם מהשקעותיהם של המושבים ברכישת הקרקע.

הן תביעתו של מושב חרות שהוגשה באמצעות עוה"ד שאול ראובני ועופר נועם (ה"פ 650-11-07) והן תביעתו של כפר הס שהוגשה באמצעות עוה"ד עופר נועם וערן בן עזרא (ה"פ 21743-06-09) נדחו ע"י בית המשפט המחוזי במחוז מרכז אשר סרב להכיר בזכות המושבים להכרה בהשתתפותם ברכישת הקרקע.

על פסקי הדין הללו של בית המשפט המחוזי הגישו המושבים הגישו ערעור לבית המשפט העליון (ע"א 8727/10 3880/10), אשר כבר בדיון המקדמי הביע את דעתו כי לא יעלה על הדעת להתעלם מהזכויות ההיסטוריות של שני המושבים וזאת לאור השתתפותם של המתיישבים ברכישת הקרקע.

התיק הועבר לגישור בפני השופטים בדימוס בועז אוקון ויהודית צור ובאמצעותם הגיעו הצדדים להסדר פשרה, כאשר המגשרים קבעו כי שיעור השתתפות של המושבים בקרקע הינו 80% מעלות רכישתם.

מזכ"ל האיחוד החקלאי, עו"ד דודו קוכמן מסר בתגובה כי הסכם הפשרה, אינו אלא ביטוי אמיתי לזכויות של חברים ואגודות בהתיישבות שהשקיעו ממון רב ברכישת הקרקעות עוד בטרם הקמת ממ"י וחבל שרק בהליך משפטי מייגע מכירים בתרומתם המשמעותית של מתיישבי כפר הס וחרות ברכישת הקרקע. אין ספק שהחלטה זו שעושה צדק עם המתיישבים צופה פני עתיד למקרים דומים נוספים.

הקטגוריות בהן מופיע : אפליית החקלאים, המאבק על הקרקע, צדק חלוקתי