כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

מזל טוב

כוכב נולד 

שירי לירון ובעלה נתי חובקים בן

נכד ליעל ולצחי לירון

כן ירבו...