כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

דף לחבר

האירועים לציון שמונים שנה לכפר


בחג החנוכה נציין את פתיחת שנת האירועים - 14.12.2012

בט"ו בשבט ניטע שמונים עצים לציון 80 השנה - 26.1.2013

בפורים נשמח ונעלוץ ונשחזר את ה"פורימונים" - 24.2.2013

את חופשת הפסח ננצל לטיול משפחות ופיקניק - 29.3.2013

כמדי שנה נקיים את טקסי יום הזיכרון לנופלים - 14-15.4.2013

נארח בתי ספר מרמת-גן לשחזור טקס הבאת הביכורים - 15.5.2013

מועד כנס בני הכפר לדורותיהם והאירוע המרכזי יקבעו לאחר שיבדקו האילוצים והתכניות של בני הכפר והמשתתפים באירוע.

הערה: יתכנו שינויים קלים בתאריכי האירועים ונבקשכם לפיכך להעביר אלינו הצעות והסתייגויות הנוגעות לעיתוי.

כל רעיון נוסף יתקבל בברכה ותיבדק האפשרות לשלבו בתוכניותינו.

 

בברכה,

צוות הפקת האירועים