כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אפשטיין - מרדכי והלנה | משק 2

מרדכי אפשטיין

אבא

אמא

מרדכי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 15/11/2012
הלנה

אבא

אמא

הלנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900