כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פסיה
יצחק
אבנר
יצחק ופסיה
רות
יצחק
אבנר
יצחק ורות
רות
מנחם
אנבר
מנחם ורות
הלנה
מרדכי
אפשטיין
מרדכי והלנה