כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רות
מנחם
אנבר
מנחם ורות
הלנה
מרדכי
אפשטיין
מרדכי והלנה