כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גלעד - יוסף וחוה | משק 3

יוסף גלעד

אבא

אמא

יוסף

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
אוניה: ///
חוה לונדון

אבא אברהם

אמא רחל

חוה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
אוניה: ///