כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חוה
יוסף
גלעד
יוסף וחוה
נילי
עמוס
ורדי
עמוס ונילי
רחל
אברהם
לונדון
אברהם ורחל