כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לונדון - אברהם ורחל | משק 3

אברהם לונדון

אבא

אמא

אברהם

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900