כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת שפירא - ישראל ומרים | משק 7

ישראל שפירא

אבא

אמא

ישראל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
מרים

אבא

אמא

מרים

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900