כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ורד
יהודה
אסטרכן
יהודה וורד
מרים
ישראל
שפירא
ישראל ומרים