כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת עפרון - משה ועינת | משק 8

משה עפרון

אבא יהודה

אמא פרנסין

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: צרפת
תאריך עליה: 05/01/1900
עינת

אבא

אמא

עינת

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900