כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

מרים
בנימין
בליימן
בנימין ומרים
פרנסין
יהודה
עפרון
יהודה ופרנסין
עינת
משה
עפרון
משה ועינת