כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת עפרון - יהודה ופרנסין | משק 8

יהודה עפרון

אבא בנימין

אמא מרים (בורוביץ')

יהודה

תאריך לידה: 14/02/1934
תאריך עברי: כ"ט שבט תרצ"ד
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: בתל אביב
תאריך עליה: 05/01/1900
פרנסין משלי

אבא

אמא

פרנסין

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: אלג'יר
תאריך עליה: 05/01/1900