כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רטינסקי - אורי ורותי | משק 9

אורי רטינסקי

אבא

אמא

אורי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: רמת גן
תאריך עליה: 05/01/1900
רותי דימנט

אבא צבי

אמא אסתר

רותי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900