כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אסתר
צבי
דימנט
צבי ואסתר
רותי
אורי
רטינסקי
אורי ורותי