כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אביב - יעקב ומירליה | משק 10

יעקב אביב

אבא

אמא

יעקב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
מירליה נגבי

אבא חיים

אמא אסתר

מירליה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900