כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

מירליה
יעקב
אביב
יעקב ומירליה
חנה
יעקב
ליפשיץ
יעקב וחנה