כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רובינשטיין - יוסף ושרה | משק 11

יוסף רובינשטיין

אבא

אמא בלהה איטה

יוסף

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
שרה

אבא

אמא

שרה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900