כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שרה
מיכאל
יבקובסקי
מיכאל ושרה
רוחל'ה
ניר
עפר
ניר ורוחל'ה
שרה
יוסף
רובינשטיין
יוסף ושרה