כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רוזן - איסר ואסתר | משק 13

איסר רוזן

אבא

אמא

איסר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אסתר

אבא

אמא

אסתר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900