כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אסתר
איסר
רוזן
איסר ואסתר