כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ורד (פרלרוזן) - מושק'ה ושושנה | משק 15

מושק'ה ורד (פרלרוזן)

אבא יעקב

אמא מלכה

מושק'ה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
שושנה

אבא

אמא

שושנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900