כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שושנה
מושק'ה
ורד (פרלרוזן)
מושק'ה ושושנה
אורית
רונן
ישעיהו
רונן ואורית
מלכה
יעקב
פרלרוזן
יעקב ומלכה
יהודית
רפאל
שקרלש
רפאל ויהודית