כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פרלרוזן - יעקב ומלכה | משק 15

יעקב פרלרוזן

אבא

אמא

יעקב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
מלכה

אבא

אמא

מלכה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900