כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קפלן - אברהם ופנינה | משק 16

אברהם קפלן

אבא משה

אמא לאה

אברהם

תאריך לידה: 05/01/1910
תאריך עברי: כ"ד טבת תר"ע
ארץ לידה: בסרביה, מולדביה
עיר לידה: אורייב
תאריך עליה: 05/01/1900
פנינה

אבא דוד

אמא ונזיה

פנינה

תאריך לידה: 05/01/1914
תאריך עברי: ז' טבת תרע"ד
ארץ לידה: קפריסין
עיר לידה: מרגו
תאריך עליה: 05/01/1900