כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פנינה
אברהם
קפלן
אברהם ופנינה
אביבה
יאיר
קפלן
יאיר ואביבה