כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת כרמי - משה וזיוה | משק 17

משה כרמי

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
זיוה רטיג

אבא זאב

אמא חביבה

זיוה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900