כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

זיוה
משה
כרמי
משה וזיוה
חביבה
זאב
רטיג
זאב וחביבה
רחל
יהודה
רטיג
יהודה ורחל