כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רטיג - זאב וחביבה | משק 17

זאב רטיג

אבא

אמא

זאב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
חביבה

אבא

אמא

חביבה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900