כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רטיג - יהודה ורחל | משק 17

יהודה רטיג

אבא זאב

אמא חביבה

יהודה

תאריך לידה: 03/02/1945
תאריך עברי: כ' שבט תש"ה
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ליטא
תאריך עליה: 05/01/1900

סיפור חיים

רחל נולדה